به سایت سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان خوش آمدید.

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 06 تیر 1401

مهندس کمالی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد مقدس به اتفاق مهندس توکلی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان به اتفاق معاونین و هیئت همراه از پایانه کاوه بازدید کردند و پس از آن با یک دیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند

آخرین گالری تصاویر