به سایت سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان خوش آمدید.

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 06 تیر 1401

تا قبل از افتتاح و بهره برداری از پایانه های مسافربری چهارگانه اصفهان، اکثر شرکتهای مسافربری در خیابان مسجد سید و یا در سطح شهر پراکنده بودند و مسائل و مشکلات متعددی را برای شهروندان اصفهانی به وجود آورده بودند که اهم آن عبارتند از:

الف) پیدایش فعالیتهای کاذب

ب) مجموعه ای از معضلات اجتماعی

ج) ایجاد گره کور ترافیکی و آلودگی زیست محیطی

د) سیمای نامطلوب شهری

    برچسب‌ها