به سایت سازمان پایانه‌های مسافربری شهداری اصفهان خوش آمدید.

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
سه شنبه 30 شهریور 1400

سازمان ‌پايانه‌های ‌‌مسافربری‌ شهرداری‌ اصفهان

031-34399980
031-34399980
031-34399987
اصفهان، خیابان کاوه، خیابان شهید عادلپور