به سایت سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان خوش آمدید.

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 31 اردیبهشت 1401

سازمان ‌پايانه‌های ‌‌مسافربری‌ شهرداری‌ اصفهان

031-34399980
031-34399980
031-34399987
اصفهان، خیابان کاوه، خیابان شهید عادلپور