به سایت سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری اصفهان خوش آمدید.

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 31 اردیبهشت 1401

پرتال جامع شهرداری اصفهان

https://isfahan.ir

آدرس:

اصفهان، خیابان کاوه، خیابان شهید عادلپور:

تلفن پشتیبانی شهروندان:

031-34399980

سازمان ‌پايانه‌های ‌‌مسافربری‌ شهرداری‌ اصفهان

هدف اصلی سازمان عبارتست از حفظ ، نگهداری و اداره امور پایانه ها ، تجهیز و توسعه آن ها با استفاده از ابزار و روش های پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه ها و غرفه های جدید در مبادی ورودی و مناسب شهر

اخبار

چندرسانه ای

سازمان پايانه‌های‌ مسافربری شهرداری‌اصفهان